ALPİNİST XİDMƏTİ_0
ALPİNİST XİDMƏTİ_1
ALPİNİST XİDMƏTİ_2
Razılaşma yolu ilə

ALPİNİST XİDMƏTİ

Şəhər: Bakı

Ünvan: Baku, Surakhani

ALPİNİST XİDMƏTİ
• Boru, havalandırma sistemləri, konstruksiyaların montajı və demontajı;
• Müxtəlif tərkibə və formaya malik örtüklərin boyanması, texniki baxımı, təmiri və əvəzlənməsi;
• Dekorasiya xarakteri daşıyan avadnlıq ve xüsusi qurğuların quraşdırılması, asılması, və təmiri;
• Hər növ işıqlandırma sistemlərinin qurulması, texniki baxımı, təmiri və əvəzlənməsi;
• Yüksəklikdə qaynaq işlerinin görülməsi;
• Hər növ reklam lövhələrinin asılması, texniki baxımı, təmiri və əvəzlənməsi;
• İstənilən hündürlüyə yüklərin iplər vasitəsi ilə qaldırılması;
• Müxtəlif təyinatlı hündür mərtəbəli binalarda şüşələrin dəyişdirilməsi;
• Fasadda suvaq və boyama işlərinin görülməsi;
• Avadanlıqların fasadlardan asılması və dəyişdirilməsi;
• Novların təmizlənməsi, təmiri və boyanması;
• Havalandırma borularının daxildən və xariçdən təmizlınməsi, boyanması və təmiri;
• Bağlı qapıların açılması;
• Binaların, mənzillərin, eyvanların, hidroizolyasiya olunması.

Услуга Альпинист
Монтаж и демонтаж труб, конструкций и вентиляционных систем.
Окраска, ремонт и замена любых видов покрытий
Установка, ремонт и замена специальных устройств и декоративных оборудований.
Установка, ремонт, технический осмотр и замена любых систем освещения.
Осуществление сварочных работ на высотах.
Монтажные и демонтажные работы на телекоммуникационных вышках.
Установка, ремонт, технический осмотр и замена рекламных щитов любых видов.
Поднятие груза на желаемую высоту с помощью канатов.
Замена стёкол высотных зданий любого назначения.
Штукатурные и малярные работы на фасадах зданий.
Чистка изнутри и снаружи вентиляционных труб, а так же их покраска и ремонт.
• Гидроизоляция зданий, квартир, балконов.
ALPİNİST XİDMƏTİ Bakı

Suallar