Kompyuter Mütəxəssisi_0
Razılaşma yolu ilə

Kompyuter Mütəxəssisi

Şəhər: Sumqayıt

Ünvan: Sumqayıt 12mk Okean binasınln yanı

 Mərkəzi prosessora əməliyyat sistemlərinin quraşdırılması (Laptop & PC)
 Mövcud sistemə texniki dəstəyin göstərilməsi (Hardware və Software)
 Kompüterin texniki hissələrinin əla biliyi (Laptop & PC)
 Kompüterin texniki hissələrinin Dioqnostikası (Laptop & PC)
 İstənilən kompüterlərin və kompüter qruplarının xidməti və təmiri (Laptop & PC)
 Antivirus xidməti virusların tam təmizlənməsi
 Acronis, Ghost, Sysprep, Backup, System restore və.s biliklər
 Məlumatın informasiya daşıyıcılarından bərpa edilməsi
 Regionlardakı istifadəçilərə uzaqdan texniki dəstəyin göstərilməsi
 Şəbəkə avadanlığının quraşdırılması və sazlanması paylanmasının haqqında biliklər
 Lokal şəbəkənin yaradılması və yaranan poblemlərin aradan qaldırılması
 Şəbəkə printerlərinin qoşulması və yarana biləcək problemlərin həlli
 Kabelirovka və montaj üzrə iş bacarıqı
 Domain sistemi, Server barədə baza bilikləri
 Printerin kartricinin dəyişdirilməsi
 DVR, NVR, Nəzarət kameralarının quraşdırılması və tənzimlənməsi biliklər
 Ümumi problemlərin həlli barədə (Troubleshooting) barədə yaxşı biliklər
Kompyuter Mütəxəssisi Sumqayıt
Kompyuter Mütəxəssisi Sumqayıt

Suallar